11:20 - 11:45

Amazon Connections – jak wykorzystać feedback pracowników w usprawnianiu procesów biznesowych. ​

Leave a Reply

Your email address will not be published.