Jak zbudowaliśmy kulturę organizacyjną, z której jesteśmy dumni? Case study Home.pl
10:20 - 10:50

Jak zbudowaliśmy kulturę organizacyjną, z której jesteśmy dumni? Case study Home.pl

Marcin Kuśmierz / Prezes Home.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.