12:15 - 12:45

Jak przygotować się do obowiązkowych zmian przepisów emerytalnych?

Przyjęty przez Radę Ministrów (RM) w lutym 2017 r. Program Budowy Kapitału przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju (MR) za główny cel stawia sobie zagwarantowanie bezpieczeństwa finansowego Polaków poprzez wsparcie rodzimego biznesu i stworzenie zabezpieczenia w formie realnej emerytury kapitałowej.

Nowe propozycje MR dążą do wprowadzenia obowiązkowego systemu oszczędzania organizowanego i współfinasowanego przez pracodawców, które docelowo obejmą większość czynnych zawodowo obywateli. Założenia opierają się na brytyjskim systemie NEST, na bazie którego funkcjonować będą Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). PPK będą zmodyfikowaną formą obecnych pracowniczych programów emerytalnych (PPE).

Jak się przygotować do nowych obowiązków, na czym będą polegać PPK, czy można uniknąć obowiązku finansowania PPK oraz czy PPE są lepszym rozwiązaniem, o tym powiemy podczas konferencji …

 

Tomasz Fronczak / Dyrektor Biura Programów Emerytalno-Oszczędnościowych TFI PZU

Leave a Reply

Your email address will not be published.